Епіграф:

Епіграф:

вівторок, 6 червня 2017 р.

Огир Т. Ю., заступник директора з НВР

Реалізуємо педагогіку гуманізму

         Видатний педагог-гуманіст В.О.Сухомлинський був глибоко переконаний у тому, що «все шкільне життя повинно бути  пройняте духом гуманності», що лише створення атмосфери довір’я, допомоги, справедливого ставлення, вимогливості і такту може забезпечити справжню гуманізацію навчально-виховного процесу. Основи особистісно-орієнтованої системи навчання і виховання, яка нині утверджується у школах України, без сумніву, закладені в педагогіці В.О.Сухомлинського.
         Праці, ідеї, думки, досвід відомого педагога повною мірою відповідають потребам сучасної початкової школи,  допомагають у вирішенні складних завдань модернізації освіти.
         Останні сім років педагогічний колектив Петрівської загальноосвітньої школи І ступеня творчо впроваджує ідеї Павлиського Добротворця, обравши для опрацювання такі науково-методичні проблеми: «Використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського з метою розвитку  навчальних можливостей учнів шляхом особистісно-орієнтованого підходу у системі  навчально-виховного процесу школи» (2006-2009 роки), «Гуманізація навчально-виховного процесу на основі впровадження  педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в контексті модернізації початкової освіти» (2009 – 2013 роки).
Визначено систему роботи над науково-методичною проблемою щодо реалізації  актуальних проблем гуманізації сучасної школи на основі педагогічних ідей Василя Сухомлинського, складено відповідні плани роботи всіх підрозділів школи. Так, планами роботи передбачено
·        щорічне проведення тижнів Василя Сухомлинського;
·        проведення уроків  В.О. Сухомлинського;
·        проведення  конференцій,  педагогічних читань за творами видатного педагога – гуманіста;
·        розширення позаурочної роботи з учнями;
·        створення шкільного дитячого об’єднання «Каштанчики»;
·        проведення спільних заходів із батьками учнів;
·        оформлення тематичних стендів та інше.
         Мета  діяльності – гармонійний розвиток особистості учня, виховання духовної, благородної людини у звичайній  школі з усіма її проблемами сьогодення. Педагоги школи  переконані, що кожна дитина має право на турботу про неї, увагу, повагу, плекання, створення умов для її розвитку, орієнтацію на життєвий успіх, тобто на любов до неї, бо вона – людина.
          Головну увагу вчителі приділяють   гармонійному розвитку особистості кожного учня на засадах гуманізму.
Демократичний стиль управління, створення сприятливих умов для пошуку,  розвитку, ініціативи, стимулювання праці вчителів визначають систему роботи директора Лівака О.Л. та заступника директора з навчально-виховної роботи Огир Т.Ю.  Своїм основним завданням вони вважають побудову на основі педагогічних ідей В.О. Сухомлинського такої школи, яка була б школою радості для дітей, школою творчості для вчителів, школою спокою для батьків, родини та суспільства.
У школі створений дружній колектив однодумців – справжніх майстрів педагогічної праці. Так, із 19 педагогів школи  1 – «вчитель методист», 1- «старший учитель, 11 мають вищу кваліфікаційну категорію. Основою управління в школі є забезпечення активної, результативної взаємодії «адміністратор-учитель-учень».
Василь Сухомлинський писав, що місію керівника школи він вбачає в тому, щоб зробити кожного вчителя вдумливим допитливим дослідником. Справжній педагогічній творчості властиві риси дослідження, творчого узагальнення своєї праці. Це змінює погляд педагога на власну працю і змушує його уникати нудної одноманітності навчального процесу і творити нові педагогічні явища. Творчий вчитель розкриває індивідуальні обдарування, задатки, таланти, нахили дітей і допомагає їм розвинутися. Учительський колектив школи крокує в ногу з сучасністю. 100 % вчителів пройшли навчання і володіють інформаційно-комунікаційними технологіями на базовому рівні. Педагоги широко впроваджують у практику роботи інформаційно-комунікаційні технології.
         У школі запровадили систематичне вивчення, широку пропаганду і впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського. Це і обговорення статей, конференції за книгами «Серце віддаю дітям», «Павлиська середня школа», «Як виховати справжню людину» та інші, обговорення на педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань, семінарах.
Педагогічний колектив школи як важливу складову підвищення рівня професійної компетентності використовує педагогічну спадщину Василя Сухомлинського. Традиційними формами методичної роботи, що забезпечують ознайомлення учителів із напрацюваннями видатного педагога, є конференції, проблемні семінари, семінари-практикуми. Так, із метою поглиблення та систематизації знань учителів із означеного аспекту проведено:
-         круглий  стіл з теми «Роль учителя у справі формування особистості учня через гуманізацію навчально-виховного процесу»;
-         проблемний стіл «Гуманізація навчально-виховного процесу на основі ознайомлення з національною культурою, народними традиціями, фольклором України»;
-         педагогічні читання «Проблеми гуманізації в педагогічній    
          спадщині В.О.Сухомлинського»;
-         педагогічний турнір «Від авторитарно караючої педагогіки до педагогіки співробітництва»;
-         конференція «Стежинами любові і добра».
Щороку  у школі проводиться Тиждень, присвячений пам’яті Василя Сухомлинського, у ході якого вчителі діляться своїми досягненнями у вивченні та впровадженні в практику роботи педагогічних ідей Василя Олександровича. У школі налагоджено випуск  методичних бюлетенів:
-         «Як учити своїх вихованців виховувати самих себе»  (поради педагогам на основі книги В. О. Сухомлинського «Сто порад вчителеві»);
-         «Все шкільне життя повинно бути пройняте духом гуманності»
     В. О. Сухомлинський;
- «Погляди В. О. Сухомлинського на процес шкільного навчання»;
-  «В. О. Сухомлинський про моральне виховання».
Учителями школи розроблено та випущено збірку з  розробками уроків мислення серед природи.
          Упродовж останніх років були проведені педагогічні ради з такої тематики:
-      «Трансформація гуманістичних ідей В.О.Сухомлинського в сучасній     школі»;
-      «Про роботу педагогічного колективу з розвитку розумових здібностей  учнів,  формування у них високої пізнавальної культури»;
-      «Удосконалення роботи класоводів щодо гуманізації навчально-виховного процесу»;
-      «Реалізація ідей В.О.Сухомлинського про захист життя дітей, збереження й зміцнення їхнього здоров’я, фізичний розвиток»;
     -  «Формування гуманної особистості»;
     -  «Робота педагогічного колективу з   удосконалення національно –
патріотичного виховання школярів на основі творчого впровадження педагогічної спадщини  В.О. Сухомлинського»;
-      «Реалізація ідеї захисту дитини в практиці роботи педагогічного колективу на основі педагогічної спадщини Василя  Сухомлинського».
На засіданнях методичного об’єднання  розглядалися питання «Шляхи здійснення гуманізації предметів гуманітарного циклу в світлі трансформації ідей В.О. Сухомлинського», «Здійснення індивідуального підходу до учнів у процесі навчання та виховання на основі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського». «Розвиток здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури на             основі впровадження в практику роботи педагогічних ідей В.О. Сухомлинського»,  «В.О. Сухомлинський про стимулювання в учнів позитивного ставлення до навчання», «Сучасний урок в умовах демократизації і гуманізації на основі творчого використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського», «Василь Олександрович Сухомлинський про роль домашніх завдань у навчально-виховному процесі».
         Педагогічний колектив дійшов висновку, що треба не просто запозичувати досвід, а творчо переосмислювати ідеї на основі власних здобутків.
З 1 вересня 2012-13 навчального року педагогічний колектив розпочав роботу за оновленим Державним стандартом початкової освіти та новими навчальними Програмами.
           Для першокласників за участю батьків, меценатів були створені відповідні умови:
• організоване гаряче харчування на перерві та групі продовженого дня;
           • облаштовано кімнату для відпочинку (сну);
           • наявне приміщення для організації рухливих ігор;
           • створені відокремлені роздягалки з індивідуальними шафами.
            Особливу увагу учителі  приділяють збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів, їх моральному та громадянському вихованню. Із цією метою організовують активну співпрацю з батьками учнів або особами, які їх замінюють, з медичним працівником навчального закладу, шкільним психологом,  вихователем групи продовженого дня.
Значну увагу педагоги приділяють створенню сприятливих умов для безболісної адаптації дітей до систематичного шкільного навчання, зняття статичного напруження першокласників. З цією метою у першому класі  під час уроків вчителі застосовують ігрові методи навчання та форми роботи, які дають змогу запобігати перевантаженню учнів. Згідно з вимогами на 15 хвилині кожного уроку проводяться фізкультурні хвилинки, що складаються з динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження зору, пальчикової гімнастики. Уроки фізичної культури спрямовані в першу чергу на розвиток і удосконалення рухів дітей і, за можливості, проводяться на свіжому повітрі.
Крім того, педагоги постійно слідкують за дотриманням першокласниками гігієнічних навичок письма, збереженням правильної постави за партою. Намагаються доцільно використовувати нестандартні форми організації  навчально-виховного процесу, зокрема, окремі навчальні заняття проводяться у формі уроків – екскурсій, уроків – імпровізацій, уроків – ігор, уроків – театралізацій.
Традиційними стали Тижні В.О.Сухомлинського, в рамках яких проводяться уроки мислення за тематикою, запропонованою видатним педагогом, уроки В.О.Сухомлинського, конкурси малюнків, плакатів, творчих робіт, влаштовуються музично-літературні ранки, усні журнали, читацькі конференції за творами Добротворця.
      Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського трансформуються вчителями школи під час навчально-виховного процесу. Педагоги творчо реалізують ідею видатного земляка про уроки мислення в природі. Постійно дбають про удосконалення технології і підготовки їх проведення. Практикується проведення уроків мислення серед природи на різноманітну тематику.
Майстерність викладання цих уроків забезпечує захоплюючі подорожі учнів у чарівний світ природи, розвиває допитливість, спостережливість, виховує любов та бережне ставлення до всього живого.
Взявши на озброєння переконання В.О. Сухомлинського що, «Казка – свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої думки»,  педагоги ефективно використовують у навчально-виховному процесі казку та казкових героїв.. Казка, як яскрава стрічка, вплітається в уроки вчителів Діордієвої Д.О., Москаленко А.Р., Копійки В.М., Комишан А.М., Семенко І.В., Андрусенко Н.А. та інших. За роки навчання в школі учні вчаться самі складати казки, залучаються до інсценізації. Кращі роботи учнів друкуються в шкільній дитячій газеті «Добрик».
Із метою морально-етичного виховання і духовного розвитку дітей стало традицією проведення бібліотечних уроків які проводить шкільний бібліотекар Коробка Т.Б. на різну тематику, а саме: «Подорож до читацької скарбнички В.О. Сухомлинського», «Моральні цінності школяра», «Звичаї та обряди українців», «У гостях у казки», «Місце книги в твоєму житті», «Герої В. Сухомлинського – очима дітей». Під час таких занять учні знайомляться з дитячими творами педагога, дають характеристики головним героям, роблять висновки, усвідомлюють загальнолюдські моральні цінності.
Значну роль педагоги приділяють диференціації навчання, під час якої враховують індивідуальні особливості, різний рівень розумових здібностей дітей. Особливо це вдається вчителям Лютій Т.О., Комишан А.М., Коломоєць Т.Г. адже саме вони є постійними слухачами майстер-класу С.П. Логачевської, заслуженого вчителя України.
                  У закладі навчається 260 учнів,  між якими панує розуміння, доброзичливість, шанобливість, взаємоповага. Тут всі друзі, які розуміють, співчувають, радіють здобуткам і перемогам один одного.
У школі створена продумана система виховної роботи, в основу якої  покладені  ідеї В.О. Сухомлинського про гуманізацію шкільного життя, виховання патріота – громадянина, всебічно розвиненої особистості.
Класоводи  ефективно використовують при проведенні циклу етичних бесід, уроків духовності, казки, притчі,  легенди, моральні  настанови В.О.Сухомлинського.
         Виховну роботу координує шкільне об’єднання «Каштанчик», яке налічує більше 160 учнів та 9 загонів, та має свою мету і завдання, закони, атрибути.
         Педагоги намагаються зацікавити всіх учнів позаурочною діяльністю – участю у предметних тижнях, конкурсах, виставках, змаганнях.
         Для закріплення та творчого використання знань, набутих учнями на уроках, у школі щорічно проводять такі тематичні та предметні тижні:
·        математики;
·        української та англійської мов;
·        християнської етики;
·        образотворчого та музичного мистецтва;
·        морального виховання;
·         національно – патріотичного виховання;
·        екологічного виховання;
·         вшанування Тараса Шевченка, Лесі Українки.
Про високу результативність діяльності педагогічного колективу свідчать успіхи учнів, із яких 80% мають високий і достатній рівень знань. Упродовж трьох останніх років 360 учнів 1-4 класів взяли участь у Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок», 82 учні – у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», де отримали сертифікати за відмінні або добрі результати. З року в рік вихованці нашого закладу є переможцями  районних олімпіад з української мови та математики серед учнів початкових класів та конкурсу імені Петра Яцика. Так, у 2010 році наша команда отримала 11 перемог, 2011 році – 9 перемог, 2012 році – 11 перемог., 2013 році  - 10 перемог.   
Із метою розвитку творчих здібностей учнів, задоволення їхніх потреб, інтересів і нахилів у школі  функціонують  курси за вибором з ХОУП, прав дитини, християнської етики.
         Класоводи  спрямовують свою роботу на максимальне охоплення учнями занять  у гуртках ДЮЦТу. Дослідження свідчать, що 71% учнів школи розвивають свої здібності й задатки в позаурочний час на заняттях у гуртках образотворчого мистецтва «Мальва», екологічному «Жайворонок», декоративно-прикладного мистецтва «Барвінок», вишивки «Вишиванка», в’язання гачком та спицями «В᾽язанчик», технічного моделювання «Моделіст».
         Педагогічний колектив  школи має великий досвід організації і  проведення екскурсій  пізнавально-розвивального характеру в межах селища, області, країни. Упродовж 2010-2013 років учні побували в містах Чигирин, Канів, Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Миколаїв, Кіровоград, селищі Петриківка, де відвідали театри, заповідники, зоопарки, познайомились з історичними місцями та пам’ятками. Такий вид роботи значно згуртовує учнів, їхніх батьків і вчителів, розширює пізнавальні інтереси дітей.
           Робота педагогічного колективу школи підпорядкована єдиний меті – формувати в учнів інтелектуальний та творчий потенціал, розвивати кожну дитину як неповторну індивідуальність, соціально адаптовану до життя в  сучасних умовах.
         Педагогічний колектив школи постійну увагу приділяє співдружності школи і сім’ї. У роботі з батьками розвиваються і збагачуються традиції, що склалися упродовж багатьох років. Насамперед, це  стосується широкого використання таких ефективних форм як свята, зустрічі, консультації, бесіди-діалоги, читацькі конференції за творами В.О.Сухомлинського, дискусії, лекції тощо.
         На заняттях батьківського всеобучу упродовж 2010-2013 навчальних років розглядалися такі теми: «Поради батькам першокласника на основі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського»,  «В.О. Сухомлинський про виховання громадянина патріота», проведені конференції за книгою В.О. Сухомлинського «Батьківська педагогіка», «Сім’я і гармонійний розвиток особистості учня на основі педагогічної спадщин В.О. Сухомлинського».                                            
Важливою складовою  є організація методичної роботи з педагогічними кадрами.          Створена на основі діагностування та диференціації система методичної роботи, спрямована на поглиблення знань педагогів із проблеми, над якою працює школа, формування колективу однодумців, підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, сприяє розвитку сучасного стилю мислення, формування професійних навичок, стимулює вчителя до професійної самоосвіти та самовдосконалення.
Плідно працюють над  вирішенням даних проблем шкільні методичні формування:
         -  методичних об’єднання вчителів початкових класів, що працює над проблемою «Гуманізація навчально-виховного процесу  на основі впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в контексті модернізації початкової освіти»
         - дві творчі групи з проблем «Гуманізація процесу навчання» та «Гуманізація процесу виховання»;
         -  психолого-педагогічний семінар з проблеми «Особливості організації навчально-виховного процесу з обдарованою дитиною»;
         - науково-практичний семінар щодо  роботи над проблемою;
         - консультаційні пункти.
         Змістовна методична робота  дає свої результати: кожен педагог прагне постійно поповнювати свою творчу лабораторію новими знахідками, інноваційними технологіями, інтерактивними методами.
Досвідчені вчителі активно пропагують свій власний педагогічний досвід, беручи участь у конференціях, педагогічних читаннях, семінарах різних рівнів.  Учителі також друкуються у фахових журналах.
«Праця вчителя є творчою тоді, коли людина в найтонших і найнепомітніших рисочках процесу праці та її наслідків помічає своє, особливе, що відрізняє її діяння, її творення від діяння й творення інших людей», - підкреслював В.О.Сухомлинський. Він також зазначав, що за самою своєю логікою, філософською основою, творчим характером педагогічна праця неможлива без дослідження. Чому? Насамперед тому, що кожна дитина – це своєрідний і неповторний світ думок, почуттів, інтересів.
Виходячи з цього у нашій школі здійснюється керівництво індивідуальною творчою працею вчителів. Воно включає відвідування уроків та позакласних заходів, співбесіди з учителями, вивчення і узагальнення досвіду, висвітлення досвіду на методичних заходах, конференціях, у пресі, обмін досвідом, видання рекомендацій. Так, було вивчено, узагальнено та затверджено методичною радою школи досвід вчителів Піскун І.М. з проблеми «Гуманістичні ідеї В.О. Сухомлинського в розумовому вихованні учнів», Петренко В.Г. з проблеми «Розвиток навчальних можливостей учнів на основі впровадження в практику роботи гуманістичних ідей Василя Сухомлинського», Капустинської Т.В. з проблеми «Гуманістичні ідеї В.О. Сухомлинського на уроках природничого циклу», Коломоєць Т.Г. з проблеми «Розвиток навчальних можливостей учнів у процесі екологічного виховання школярів на основі використання спадщини В.О. Сухомлинського».  Матеріали досвіду зберігаються в методичному кабінеті школи.
     За високу професійну майстерність, результативність, вагомий внесок у розвиток у справу навчання і виховання підростаючого покоління вчителі закладу отримують моральні та матеріальні нагороди. Зокрема, заступнику директора з навчально-виховного процесу Огир Т.Ю. присуджена педагогічна премія Петрівської районної ради та Петрівської райдержадміністрації імені В.О.Сухомлинського, педагогам Лютій Т.О., Комишан А.М. присвоєна педагогічна премія Петрівської районної ради та Петрівської райдержадміністрації імені С.П. Логачевської. Вчителям Копійці В.М., Діордієвій Д.О., Капустинській Т.В., Каплун Л.А., Коломоєць Т.Г., Піскун І.М.,  присвоєно звання «Вчитель - авторитет».
         Петрівська загальноосвітня школа І ступеня – опорна в районі з питань творчої реалізації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського. На базі школи ефективно функціонують районні  постійно діючі форми методичної роботи:
- Школа управлінської майстерності для новопризначених заступників директорів з навчально-виховної роботи з проблеми «Удосконалення роботи з педагогічними кадрами на основі творчого впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського» (керівник:  заступник директора з навчально-виховної роботи Огир Т.Ю.).
- Школа передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів з проблеми «Активізація пізнавальної діяльності учнів на основі диференційного підходу до навчання» (керівник: вчитель-методист  Т.О.Люта). 
На базі опорної школи проведені районні семінари-практикуми для різних категорій педагогічних працівників:
·        директорів загальноосвітніх шкіл району з проблеми «Пошук нових ефективних форм роботи щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової ланки на основі трансформації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського»;
·        заступників директорів з навчально-виховної роботи з проблеми «Інноваційні підходи до організації методичної роботи в школі»;
·        вчителів початкових класів з проблеми «Трансформація ідей В.О.Сухомлинського як засіб розвитку піднесення ефективності  уроку»;
·        учителів англійської мови, які викладають у початкових класах з проблеми «Розвиток комунікативних здібностей молодших школярів засобами використання інноваційних технологій»;
·        вихователів груп продовженого дня з проблеми «Національно-патріотичне виховання молодших школярів в групі продовженого дня на основі використання ідей В.О. Сухомлинського»;
·        шкільних бібліотекарів з проблеми «В.О. Сухомлинський про роль шкільної бібліотеки в розвитку навчальних можливостей учнів», на яких педагогічний колектив школи представляє досвід трансформації гуманістичних ідей В.О.Сухомлинського в умовах сьогодення.
Школа, як система, що саморозвивається, не може існувати лише в режимі функціонування, вона прагне до розвитку. Тому навчальний заклад працює над вирішенням таких проблем:
1. Реалізація ідей партнерства, гуманізації  у стосунках учителя з учнями під час навчально-виховного процесу;
2. Викладання навчальних предметів з використанням інноваційних технологій;
3. Використання особистісно - орієнтованого навчання;
4. Оптимальне поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання;
5. Стимулювання інтелектуального розвитку в урочний та  позаурочний час;
6. Розвиток навчальних можливостей учнів;
7. Створення сприятливого психологічного клімату у коллективах педагогів і учнів;
8.Створення валеологічного простору, виховання здорової і творчої  особистості;
9. Належне фінансове забезпечення (залучення різноманітних фінансових джерел).
Огир Т. Ю., заступник директора з НВР Реалізуємо педагогіку гуманізму          Видатний педагог-гуманіст В.О.Сухомлинський був гли...